Statistikas tabula

Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro)

VF020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti