Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VF010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti