Pensiju shēmu saistības

Centrālā statistikas pārvalde pirmo reizi ir apkopojusi  aprēķinus par uzkrātajām pensiju tiesībām (pensiju shēmu saistībām) sociālajā apdrošināšanā. Tas ir jauns rādītājs, kas ieviests Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS 2010), un ko dalībvalstis atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas Nr.549 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā statistikas datu iesniegšanas prasībām pirmo reizi publicē šogad par 2015. gadu.

Uzkrātās pensiju tiesības (pensiju shēmu saistības) sociālajā apdrošināšanā (800 KB)

CSP datubāzē sadaļā Valdības finanses ir publicēta jauna tabula VFG06. Pārskats par uz atskaites brīdi uzkrātām pensiju shēmu saistībām (milj. euro).

Par atsevišķām ES dalībvalstīm tajā skaitā Lietuvu un Igaunijušādi detalizēti, starptautiski salīdzināmi dati papildināti ar aprakstu par katrā valstī izveidotajām pensiju shēmām un pensiju saistību aprēķina metožu skaidrojumu, ir pieejami Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat vietnē sadaļā Pensions in National Accounts.

Drīzumā šajā sadaļā Eurostat publicēs vispārēju apskatu par uzkrātām pensiju tiesībām (pensiju shēmu saistībām) Eiropas Savienības valstīs.

Ieteikt