Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra – datu avotu un metožu apvienots apraksts

Ar vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis informē Eiropas Komisiju par savas valsts rīcībā esošiem budžeta līdzekļiem un to izlietojumu. Atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotajam Protokolam par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (Excessive deficit procedure – turpmāk tekstā EDP), ar vispārējās valdības budžeta deficītu vai pārpalikumu saprot visa vispārējās valdības sektora neto aizņēmumus vai aizdevumus (B.9). Tas tiek aprēķināts, izmantojot nacionālo kontu koncepciju (Eiropas kontu sistēma, EKS 2010).

Notifikāciju rezultāti tiek izmantoti valstu izvērtēšanai jautājumā par to, kā tiek nodrošināta ekonomisko rādītāju atbilstība Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības sektora budžeta deficīta attiecība pret iekšzemes kopproduktu tirgus cenās nedrīkst pārsniegt 3% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu tirgus cenās nedrīkst būt lielāka par 60%, kas aprēķināti atbilstoši EKS 2010 prasībām.

Apraksts (PDF, 236 KB)

Statistiskie dati

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2019. gada aprīlī, EUR (PDF, 480 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2018. gada oktobrī, EUR (PDF, 380 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2018. gada aprīlī, EUR (PDF, 476 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2017. gada aprīlī, EUR (PDF, 514 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2017. gada oktobrī, EUR (PDF, 613 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2016. gada aprīlī, EUR (PDF, 529 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2016. gada oktobrī, EUR (PDF, 533 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2015. gada aprīlī, EUR (PDF, 533 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2015. gada oktobrī EUR (PDF, 635 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2014. gada aprīlī, EUR (PDF, 568 KB)

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija 2014. gada oktobrī, EUR (PDF, 528 KB)

Ieteikt