Preses relīze

Valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada aprīļa notifikācijas rezultāti

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem vispārējās valdības sektora pārpalikums 2006. gadā sasniedza 47,4 milj. latu vai 0,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds bija 1128,3 milj. latu vai 10,0% no IKP.

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 3605/93 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai 2 reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim.

Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro atbilstošo ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

2003

2004

2005

2006

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.Ls

Vispārējā valdība1

-103,5

-75,8

-19,8

47,4

Centrālā valdība

-145,1

-144,3

-140,5

-195,7

Pašvaldības

-3,4

-8,3

2,4

12,8

Sociālās apdrošināšanas fonds

45,0

76,8

118,3

230,3

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj.Ls

922,8

1079,8

1084,5

1128,3

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. Ls

6392,8

7434,5

9059,1

11264,7

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Vispārējās valdības deficīts (-) / pārpalikums (+)

-1,6

-1,0

-0,2

0,4

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

14,4

14,5

12,0

10,0

Sadalījumā pa sektoriem, budžeta pārpalikums jau otro gadu ir konstatēts pašvaldībām - 2005. gadā tas sasniedza 2,4 milj. latu, bet 2006. gadā jau 12,8 milj. latu. Savukārt sociālajam apdrošināšanas fondam pozitīvs budžeta pārpalikums ir novērojams visos notifikācijā iekļautajos gados. Budžeta deficīta līmenis Latvijā nekad nav pārsniedzis Māstrihtas līgumā noteikto 3,0 % kritēriju no IKP.

_____________________________
1Sakarā ar metodoloģijas pilnveidošanu iepriekš publicētie valsts budžeta deficīta un parāda 2006.gada oktobra notifikācijas dati pa 2003.-2005.gadiem ir koriģēti.

Valsts budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem
2003.-2005. gadā, % no IKP

Lai gan valsts parāda apjoma līmenis Latvijā katru gadu nenozīmīgi palielinās, tas nepārsniedz Māstrihtas līgumā noteikto 60,0% kritēriju pret IKP. Sākot ar 2005. gadu valsts parāda attiecība pret IKP ir sākusi samazināties un 2005. gadā veidoja 12,0% no IKP, bet 2006. gadā jau 10,0%.

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

2007. gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases un Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošie operatīvie dati, kuri tiks koriģēti pēc gada informācijas saņemšanas.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2007. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 23.aprīlī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
tālr.: 7366963
Vija Veidemane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi