Preses relīze

Par valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas metodoloģijai, vispārējās valdības sektora deficīts 2007. gadā sasniedza -5,7 milj. latu un vispārējās valdības sektora parāds – 1356,4 milj. latu.

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 3605/93 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim.

Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji[1]

2004

2005

2006

2007

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.Ls

Vispārējā valdība

-76,5

-32,3

-24,1

-5,7

Centrālā valdība

-145,0

-140,9

-218,2

-314,9

Pašvaldības

-8,3

-9,7

-38,0

-105,3

Sociālās apdrošināšanas fonds

76,8

118,3

232,1

414,5

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj.Ls

1110,4

1122,1

1190,5

1356,4

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. Ls

7434,5

9059,1

11171,7

13957,4

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Vispārējās valdības deficīts (-) / pārpalikums (+)

-1,0

-0,4

-0,2

-0,04

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

14,9

12,4

10,7

9,7

Lai gan kopumā vispārējās valdības sektora budžeta deficīts laika posmā no 2004. līdz 2007.gadam samazinājās, tomēr sadalījumā pa apakšsektoriem tas saglabāja negatīvo tendenci palielināties centrālās valdības apakšsektorā, 2007. gadā pieaugot par 96,7 milj. latu un pašvaldību apakšsektorā – par 67,3 milj. latu. Savukārt, pretēja tendence vērojama sociālās apdrošināšanas fonda apakšsektorā, kur budžeta pārpalikums gada laikā palielinājās par 182,4 milj. latu. Budžeta deficīta līmenis Latvijā nekad nav pārsniedzis Māstrihtas līgumā noteikto 3,0 % kritēriju no IKP.

Valsts budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem
2004.-2007. gadā, % no IKP

 

Lai gan vispārējās valdības sektora parāda apjoms Latvijā ar katru gadu palielinās; 2007.gadā tas pieauga par 165,9 milj. latu salīdzinājumā ar 2006.gadu, tomēr tas nepārsniedza Māstrihtas līgumā noteikto 60,0% kritēriju pret IKP. Vispārējās valdības sektora parāda attiecība pret IKP turpināja samazināties. 2007.gadā tā saruka par 1 procentpunktu un veidoja 9,7 % no IKP

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

2008. gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases un Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošie operatīvie dati, kuri tiks koriģēti pēc gada informācijas saņemšanas.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2008. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 18.aprīlī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa

tālr.: 67366963
Vija Veidemane

[1] Sakarā ar metodoloģijas pilnveidošanu iepriekš publicētie valsts budžeta deficīta un parāda 2007.gada oktobra notifikācijas dati pa 2004.-2006.gadiem ir koriģēti.Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi