Preses relīze

Par valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada oktobra notifikācijas rezultātiem

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada oktobra notifikācijas * rezultātiem, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas EKS’95 metodoloģijai, vispārējās valdības sektora budžeta pārpalikums 2007. gadā sasniedza 8,7 milj. latu jeb 0,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 1331,3 milj. latu jeb 9,5% no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Notifikāciju rezultāti tiek izmantoti valstu izvērtēšanai jautājumā par to, kā tiek nodrošināta ekonomisko rādītāju atbilstība Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības sektora budžeta deficīta attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60%, kas aprēķināti atbilstoši EKS’95 prasībām.

Eiropas Komisijai iesniegtie valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas rādītāji nekad nav pārsnieguši Māstrihtas līgumā noteiktos kritērijus.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji[1]

2004

2005

2006

2007

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.Ls

Vispārējā valdība

-76,5

-32,6

-24,1

8,7

   Centrālā valdība

-145,0

-140,9

-218,2

-320,2

   Pašvaldības

-8,3

-10,0

-38,0

-85,6

   Sociālās apdrošināšanas fonds

76,8

118,3

232,1

414,5

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj.Ls

1110,4

1122,1

1190,5

1331,3

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. Ls

7434,5

9059,1

11171,7

13957,4

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Vispārējās valdības deficīts (-) / pārpalikums (+)

-1,0

-0,4

-0,2

0,1

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

14,9

12,4

10,7

9,5


Lai gan 2007. gadā konstatēts vispārējās valdības sektora budžeta pārpalikums, tomēr sadalījumā pa apakšsektoriem vērojama pretēja tendence. Tā 2007. gada laikā budžeta deficīts centrālās valdības apakšsektorā pieauga par 102,0 milj. latu un pašvaldību apakšsektorā – attiecīgi par 47,6 milj. latu. Sociālās apdrošināšanas fonda apakšsektora pārpalikums gada laikā palielinājās par 182,4 milj. latu, tādā veidā nosedzot centrālās valdības un pašvaldību apakšsektoru budžeta deficītus un pat radot nelielu pārpalikumu.

Vispārējās valdības sektora deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem 2004.-2007. gadā, % no IKP

Lai gan vispārējās valdības sektora parāda apjoms Latvijā ar katru gadu palielinās, tomēr tā attiecība pret IKP ar katru gadu samazinās. Tā 2007.gadā parāda apjoms palielinājās par 140,8 milj. latu salīdzinājumā ar 2006. gadu, bet tā attiecība pret IKP attiecīgi samazinājusies par 1,2 procentpunktiem.

Vispārējās valdības sektora konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās


2008. gada oktobra notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes dati.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2008. gada oktobra notifikācijas rezultātiem nāks klajā 22.oktobrī.

* Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 3605/93 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1. aprīlim un 1. oktobrim.

[1] Iepriekš publicētie valsts budžeta deficīta un parāda 2008. gada aprīļa notifikācijas dati par 2005. un 2007. gadu ir koriģēti.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
Tālr. 67366963
Vija Veidemane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi