Galvenie rādītāji

Vispārējās valdības izdevumu struktūra

No kopējiem vispārējās valdības sektora izdevumiem 2017. gadā gandrīz trešdaļu (30,8 %) veidoja izdevumi sociālajai aizsardzībai (pensijām, pabalstiem un citiem sociālās aizsardzības atbalsta veidiem), 15,2 % novirzīti izglītībai, bet 14,7 % – ekonomiskajai darbībai. Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem un veselības sektoram veido attiecīgi 10,7 % un 9,3 %. Atlikusī izdevumu daļa (19,3 %) novirzīta sabiedriskajai kārtībai un drošībai, aizsardzībai, atpūtai, kultūrai un reliģijai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai.

Atpakaļ uz tēmu