Galvenie rādītāji

Vispārējās valdības izdevumu struktūra

No kopējiem vispārējās valdības sektora izdevumiem 2016. gadā gandrīz trešdaļu (32,2 %) veidoja izdevumi sociālai aizsardzībai (pensijām, pabalstiem un citiem sociālās aizsardzības atbalsta veidiem), 14,7 % novirzīti izglītībai, bet 13,2 % – ekonomiskajai darbībai. Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem un veselības sektoram veido attiecīgi 11,9 % un 10,0 %. Atlikusī izdevumu daļa (18,0 %) novirzīta sabiedriskajai kārtībai un drošībai, atpūtai, kultūrai un reliģijai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, aizsardzībai un vides aizsardzībai.

Atpakaļ uz tēmu