Galvenie rādītāji

Vispārējās valdības izdevumu struktūra

No kopējiem vispārējās valdības sektora izdevumiem 2018. gadā gandrīz trešdaļu (30,3 %) veidoja izdevumi sociālajai aizsardzībai (pensijām, pabalstiem un citiem sociālās aizsardzības atbalsta veidiem), 15,1 % novirzīti izglītībai, bet 14,1 % – ekonomiskajai darbībai. Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem un veselības sektoram veido attiecīgi 10,3 % un 10,4 %. Atlikusī izdevumu daļa (19,8 %) novirzīta sabiedriskajai kārtībai un drošībai, aizsardzībai, atpūtai, kultūrai un reliģijai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai.

Atpakaļ uz tēmu