Statistikas tēmas

Valdības finanses

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji

- ieņēmumi, izdevumi, deficīts/ pārpalikums, parāds

Vispārējās valdības izdevumu struktūra

Vispārējās valdības izdevumu struktūra

- sadalījums pēc funkcijām

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes