Statistikas tabula

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi

Tabulas kods datubāzē
RCG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (BPCI) atspoguļo uzņēmumiem vai iestādēm sniegto pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.