Statistikas tabula

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs (procentos pret iepriekšējo gadu)

Tabulas kods datubāzē
RCG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ražotāju cenu pārmaiņas

No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas mēneša, gada, ceturkšņa vai jebkura cita perioda laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi atspoguļo vidējā cenu līmeņa izmaiņas mēneša laikā. 

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda cenu pārmaiņas 12 mēnešu robežās.

Cenu pārmaiņas vidēji gadā parāda vidējās cenu pārmaiņas pārskata gada 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošajiem 12 mēnešiem.