Statistikas tabula

Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs

Tabulas kods datubāzē
RCG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ražotāju cenu indekss (RCI)

Ražotāju cenu indekss (RCI) rūpniecībā ir rādītājs, kas raksturo rūpniecības produkcijas cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.

RCI bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2015. gads (2015 = 100).