Statistikas tabula

Cenu indeksi

Tabulas kods datubāzē
RCG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Būvniecības izmaksu indekss (BII)

Būvniecības izmaksu indekss (BII) raksturo galveno būvniecībā ieguldīto resursu izmaksu pārmaiņas pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.

Aprēķinot BII, tiek salīdzinātas izmantoto būvmateriālu cenas, būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksa un izmaksas celtniecības mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai.

Būvniecībā nodarbināto strādnieku bruto darba samaksa stundā ir sadalīta pa galvenajām profesijām:

  • mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • namdari un būvgaldnieki,
  • apdares būvdarbu strādnieki (jumiķi, apmetēji, sanitārtehniķi un citi),
  • krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • elektriķi,
  • asfaltētāji,
  • ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādnieki,
  • montētāji,
  • metinātāji.

BII ir ielaides (input) cenu indekss, tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem. BII neietver virsizmaksas, būvuzņēmēja peļņas rādītājus un produktivitātes izmaiņas, kas ir izlaides (output) cenu indeksa sastāvdaļas un atspoguļo cenu pārmaiņas pabeigtiem būvobjektiem. 

BII sezonalitātes korekcijas netiek veiktas.

Eksporta/importa vienības vērtības indekss

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi (EVVI un IVVI) raksturo preču cenu līmeņa izmaiņas valsts eksportā un importā pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu. Vienības vērtības indekss ir "cenu" indekss, kas mēra vidējās vērtības pārmaiņas neviendabīgu vienību kopai, tāpēc to var ietekmēt kā šīs kopas sastāva, tā arī individuālo cenu izmaiņas.

Vienības vidējo vērtību iegūst, izdalot eksportēto/importēto preču pozīciju vērtību (naudas izteiksmē) ar attiecīgo preču daudzumu (svaru, apjomu u. tml.).

Patēriņa cenu indekss (PCI)

Patēriņa cenu indekss (PCI) atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā. PCI mēra vidējā cenu līmeņa izmaiņas iedzīvotāju patēriņā nozīmīgākajām precēm un pakalpojumiem (fiksētam patēriņa grozam). Latvijā šis indekss tiek lietots kā galvenais inflācijas rādītājs.

PCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100). No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas mēneša, gada vai jebkuram citam periodam. Lai aprēķinātu cenu pārmaiņas par ilgāku periodu, izmanto cenu indeksus ar atsauces periodiem 2010 = 100, 2005 = 100, 2000 = 100 vai 1990. gada decembris = 100.

PCI ir tīrais cenu indekss. Tas neatspoguļo ietekmi uz cenu līmeņa izmaiņām, ko nosaka patērētāju iepirkšanās paradumu, preču zīmolu vai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu maiņa.

Ražotāju cenu indekss (RCI)

Ražotāju cenu indekss (RCI) rūpniecībā ir rādītājs, kas raksturo rūpniecības produkcijas cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.

RCI bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2015. gads (2015 = 100).