Statistikas tabula

Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2015=100)

Tabulas kods datubāzē
RC102c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai

Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai raksturo galveno būvniecībā ieguldīto resursu izmaksu pārmaiņas pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.

Saskaņā ar regulas prasībām, jauno dzīvojamo māju būvizmaksu pārmaiņu raksturošanai publicē 3 rādītājus: būvniecības izmaksu indeksu, materiālu izmaksu indeksu un darbaspēka izmaksu indeksu. 

Aprēķinātie rādītāji atbilst ielaides (input) izmaksu indeksiem.