Statistikas tabula

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm

Tabulas kods datubāzē
RC040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (BPCI) atspoguļo uzņēmumiem vai iestādēm sniegto pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.
Biznesa pakalpojumu cenu pārmaiņas

No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas ceturkšņa, gada vai jebkura cita perioda laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni atspoguļo vidējā cenu līmeņa pārmaiņas 3 mēnešu laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda cenu pārmaiņas 4 ceturkšņu robežās.