Statistikas tabula

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
RC010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Ražotāju cenu indekss (RCI)

Ražotāju cenu indekss (RCI) rūpniecībā ir rādītājs, kas raksturo rūpniecības produkcijas cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.

RCI bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2015. gads (2015 = 100).

Ražotāju cenu pārmaiņas

No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas mēneša, gada, ceturkšņa vai jebkura cita perioda laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi atspoguļo vidējā cenu līmeņa izmaiņas mēneša laikā. 

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda cenu pārmaiņas 12 mēnešu robežās.

Cenu pārmaiņas vidēji gadā parāda vidējās cenu pārmaiņas pārskata gada 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošajiem 12 mēnešiem.