Statistikas tabula

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs (procentos pret iepriekšējo gadu)

Tabulas kods datubāzē
RCG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti