Statistikas tabula

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa ceturkšņiem

RC120c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 15.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 14.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 15.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 14.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 16.11.2020