Statistikas tabula

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa mēnešiem

RC110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada septembri 15.11.2019
Par 2019. gada oktobri 16.12.2019
Par 2019. gada novembri 15.01.2020
Par 2019. gada decembri 14.02.2020
Par 2020. gada janvāri 23.03.2020
Par 2020. gada februāri 15.04.2020
Par 2020. gada martu 15.05.2020
Par 2020. gada aprīli 15.06.2020
Par 2020. gada maiju 15.07.2020
Par 2020. gada jūniju 14.08.2020
Par 2020. gada jūliju 15.09.2020
Par 2020. gada augustu 15.10.2020