Statistikas tabula

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
RC110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 14.12.2018