Statistikas tabula

Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem pa ceturkšņiem (2015=100)

Tabulas kods datubāzē
RC082c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti