Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada augustā salīdzinājumā ar jūliju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4%. Ražotāju cenas pieauga vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,8%), bet samazinājās eksportētajai produkcijai (par 0,1%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,5%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 1,9%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,7%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, palielinājās par 7,8%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 9,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 6,1%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 9,6%), pārtikas produktu ražošanā (par 10,7%) metālu ražošanā (par 20,9%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 30,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi


Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada augustā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada augustā, salīdzinot ar

2011.gada jūliju

2010.gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

7,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

-1,2

8,3

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,0

7,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

1,5

9,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

1,3

10,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,8

9,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

-0,7

15,9

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,4

8,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

1,4

10,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

0,4

5,2

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

6,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-1,4

5,9

 

apstrādes rūpniecība

92,5

-0,3

6,0

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

4,9

32,7

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada jūliju ir pārrēķināts.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada septembrī tiks publicēts š.g. 21.oktobrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi