Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 0,3%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,0%, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 2,3%.
Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 1,6%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 13,8%. Savukārt strādnieku darba samaksa samazinājās par 2,8%, bet būvmateriālu cenas – par 2,0%.
Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas sadalījumā pa objektiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, tai skaitā par būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksu, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu ir 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1.milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada augustā tiks publicēts š.g. 28.septembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi