Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, samazinājās par 0,3%. Cenu samazinājums bija vērojams preču realizācijai vietējā tirgū (par 0,8%), savukārt eksporta tirgū realizēto preču cenas palielinājās par 0,3%. Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,8%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 9,6%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 2,2%), dzērienu ražošanā (par 1,4%). Savukārt vislielākā paaugstinošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām pārtikas produktu ražošanā (par 1,3%) un gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 1,2%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada oktobri) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 6,6%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 5,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 9,0%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 8,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 12,9%), metālu ražošanā (par 27,5%), pārtikas produktu ražošanā (par 6,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada oktobrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada oktobrī, salīdzinot ar

2010.gada septembri

2009.gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,3

6,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

0,5

-0,3

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

0,3

5,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

-1,8

8,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

-7,6

18,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,8

5,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,7

-5,7

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,2

2,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

-1,8

7,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

-7,8

25,0

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

9,0

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,4

3,9

 

apstrādes rūpniecība

95,5

0,4

8,8

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.
Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gada novembrī tiks publicēts š.g. 21.decembrī.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi