Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,5%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 1,0%, strādnieku darba samaksa un būvmateriālu cenas – par 0,3%.
Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 2,6%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 12,0%, bet būvmateriālu cenu līmenis – par 1,7%. Savukārt strādnieku darba samaksa šajā periodā samazinājās par 5,5%. Gada laikā būvniecības izmaksu kopējā līmeņa pieaugumu noteica izmaksu kāpums transporta objektu un pazemes maģistrālo cauruļvadu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2011.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 2.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 1,3%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 9,1%, bet būvmateriālu cenas – par 0,5%. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 5,6%.

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu ir 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1.milj. latu gadā.
Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada jūlijā tiks publicēts š.g. 26.augustā.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

 

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija


 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi