Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5%. Ražotāju cenas pieauga vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 1,2%), bet samazinājās eksportētajai produkcijai (par 0,5%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā  (par 2,6%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,9%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,6%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam metālu ražošanā (par 2,2%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 2,9%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, palielinājās par 7,3%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 5,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām pārtikas produktu ražošanā (par 12,6%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 8,4%), metālu ražošanā (par 11,3%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 33,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 3,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada jūnijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada jūnijā, salīdzinot ar

2011.gada maiju

2010.gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

7,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,5

9,3

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

-0,1

6,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

2,6

8,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-2,0

13,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

1,2

8,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

1,8

14,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,4

8,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

2,5

9,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

0,2

15,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

5,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,0

8,0

 

apstrādes rūpniecība

92,5

-0,5

5,2

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-9,3

11,9

 

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada maiju ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada jūlijā tiks publicēts š.g. 19.augustā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi