Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,5%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,0%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palika tajā pašā līmenī, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 0,1%. Strādnieku darba samaksas pieaugumu uzrādīja 33% no apsekotajām būvorganizācijām, kamēr 44% tā palika nemainīga, bet 23% samazinājās.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 0,9%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 9,1%, bet būvmateriālu cenu līmenis nemainījās. Strādnieku darba samaksa šai periodā samazinājās par 5,9%.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējā līmeņa pieaugumu noteica cenu kāpums transporta objektu būvē un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē. Ceļu būves objektu sadārdzinājumu visvairāk ietekmēja dolomīta šķembu cenas, kas gada laikā ir dubultojušās, bet cenu pieaugums tērauda izstrādājumiem vislielāko ietekmi atstāja uz pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvi.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pa objektiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu ir 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1.milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada jūnijā tiks publicēts š.g. 28.jūlijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālr. 67366798

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi