Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada maijā salīdzinājumā ar aprīli kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,0%. Ražotāju cenas pieauga gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 1,2%), gan eksportētajai produkcijai (par 0,7%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā  (par 2,9%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 4,8%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 5,5%), apģērbu ražošanā (par 4,0%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,9%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,3%).
Savukārt pazeminoša ietekme bija cenu pārmaiņām koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,7%), metālu ražošanā (par 0,9%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, palielinājās par 7,8%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 9,5%, bet eksportētajai produkcijai – par 5,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 10,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 11,2%), metālu ražošanā (par 14,2%),  koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 4,0%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi


Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada maijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada maijā, salīdzinot ar

2011.gada aprīli

2010.gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

1,0

7,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

-0,5

9,1

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,2

7,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

2,9

10,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

3,2

0,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

1,2

9,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

1,0

13,3

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,6

8,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

2,3

11,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

0,2

7,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

5,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-1,2

8,2

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,0

5,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

15,4

-7,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada aprīli ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada jūnijā tiks publicēts š.g. 21.jūlijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālrunis 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi