Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011.gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2010. gada attiecīgo periodu vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 16,8 % un importētajām precēm – par 9,6 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 6,7 % un importprecēm – par 1,0 %.

Eksporta un importa vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums metāliem un to izstrādājumiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada 4. ceturksni, bija VV pieaugumam minerālproduktiem, metāliem un to izstrādājumiem, kā arī ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar

2010. gada 1. ceturksni

2010. gada 4. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

16,8

9,6

6,7

1,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

2,9

7,3

0,4

Minerālprodukti

23,4

31,3

6,8

9,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-4,2

6,8

-6,5

2,3

Plastmasas un to izstrādājumi

12,0

2,9

7,2

-1,8

Koksne un tās izstrādājumi

16,6

29,7

3,0

11,4

Tekstils un tekstilizstrādājumi

10,7

8,4

3,5

-2,7

Metāli un to izstrādājumi

36,0

18,1

11,1

4,3

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

0,7

2,1

-2,3

-4,3

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

2,4

-2,4

0,8

-9,9

Dažādi izstrādājumi

-4,1

5,3

-9,0

1,1

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011. gada 2. ceturksnī tiks publicēts š.g. 25. augustā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi