Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,6%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,2%, bet izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,0%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,5%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā, kā arī transporta objektu būvē.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 0,3%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 6,3%. Savukārt strādnieku darba samaksa samazinājās par 5,4%, bet būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta objektu būvē, kā arī pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada maijā tiks publicēts š.g. 30.jūnijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi