Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada martā, salīdzinot ar februāri, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 0,6%. Strādnieku darba samaksasaruka par 5,2%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 1,8%, bet būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 0,2%. Resursu pamatgrupās palielinājās mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas par 4,7%, bet būvmateriālu cenas – par 0,6%. Savukārt strādnieku darba samaksa samazinājās par 6,0%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta objektu būvē, kā arī pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,7%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 4,1%, bet būvmateriālu cenas – par 0,5%. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 3,1%.

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada aprīlī tiks publicēts š.g. 30.maijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi