Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada martā salīdzinājumā ar februāri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,8%. Ražotāju cenas pieauga gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,2%), gan eksportētajai produkcijai (par 1,6%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 16,5%), metālu ražošanā (par 3,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 1,0%), dzērienu ražošanā (par 1,9%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 1,6%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,3%). Savukārt pazeminoša ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, palielinājās par 8,6%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 7,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 9,6%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām pārtikas produktu ražošanā (par 9,9%), metālu ražošanā (par 32,7%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 7,8%),  un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 9,1%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada martā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada martā, salīdzinot ar

2011.gada februāri

2010.gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,8

8,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

1,8

11,4

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

1,2

8,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,5

7,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

1,1

12,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

7,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

1,2

6,7

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,8

7,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

-0,6

8,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-0,1

9,0

Eksportētā produkcija

100,0

1,6

9,6

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

2,1

15,2

 

apstrādes rūpniecība

92,5

1,5

9,5

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

5,8

26,7

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada februāri ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada aprīlī tiks publicēts š.g. 23.maijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tāl. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi