Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, vidējais eksporta vienības vērtības līmenis pieauga par 8,3 % un vidējais importa vienības vērtības līmenis – par 7,3 %.

2010. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 2009. gada attiecīgo periodu vienības vērtība eksportētajām precēm pieauga par 12,7 % un importētajām precēm – par 12,0 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 2,7 % un importprecēm – par 1,5 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2010. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums metāliem un to izstrādājumiem, tekstilam un tekstilizstrādājumiem, kā arī minerālproduktiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2010. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, bija VV pieaugumam mašīnām un mehānismiem, elektroiekārtām, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, kā arī minerālproduktiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2010. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar

2009. gada 4. ceturksni

2010. gada 3. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

12,7

12,0

2,7

1,5

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

-1,5

-0,8

1,4

1,7

Minerālprodukti

31,3

15,5

6,6

1,5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

21,2

6,4

-0,3

2,5

Plastmasas un to izstrādājumi

16,0

13,6

2,5

2,6

Koksne un tās izstrādājumi

17,1

10,1

0,1

3,7

Tekstils un tekstilizstrādājumi

5,4

15,0

5,7

3,3

Metāli un to izstrādājumi

29,6

12,8

5,4

0,9

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

8,3

13,5

-1,0

2,6

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-0,8

10,4

0,7

-2,1

Dažādi izstrādājumi

12,3

20,9

6,4

-1,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011. gada 1. ceturksnī tiks publicēts 2011. gada 31. maijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Tatjana Ballode

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi