Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, palielinājās par 0,6%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā tirgū (par 0,7%), gan eksporta tirgū, kur pieaugums sastādīja 0,6%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija metālu ražošanā (par 2,0%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 9,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,8%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,1%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada augustu) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 7,0%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas palielinājās par 4,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 10,3%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (pieaugums par 8,7%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (kāpums par 13,4%), metālu ražošanā (izaugsme par 36,6%), pārtikas produktu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (pieaugums attiecīgi par 2,4% un 37,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada augustā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada augustā, salīdzinot ar

2010.gada jūliju

2009.gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,6

7,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

-1,4

-1,5

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

0,7

5,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

0,1

8,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

6,9

26,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

4,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-1,1

-9,6

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,7

1,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

0,1

8,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

10,0

31,9

Eksportētā produkcija

100,0

0,6

10,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-1,6

5,1

 

apstrādes rūpniecība

95,5

0,7

10,2

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada jūliju ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gada septembrī tiks publicēts š.g. 21.oktobrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Linda Sleja
Tālr. 67366862

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi