Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada janvārī salīdzinājumā ar 2010.gada decembri ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 1,3%. Cenu pieaugums bija vērojams preču realizācijai kā vietējā tirgū (par 1,6%), tā arī eksporta tirgū (par 0,9%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktu ražošanā (par 2,3%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 10,3%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 10,2%), metālu ražošanā (par 1,9%), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (par 5,5%). Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,9%).

Kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2011.gada janvārī, salīdzinot ar 2010.gada janvāri, palielinājās par 8,4%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,3%, bet eksportētajai produkcijai – par 8,5%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 10,1%), metālu ražošanā (par 38,7%), pārtikas produktu ražošanā un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (katrā nozarē par 7,7%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada janvārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada janvārī, salīdzinot ar

2010.gada decembri

2010.gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

1,3

8,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

2,5

8,1

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

1,2

7,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

0,3

10,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

6,8

25,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

1,6

8,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

5,2

3,5

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

1,9

6,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

0,3

10,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

6,3

28,1

Eksportētā produkcija

100,0

0,9

8,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

1,4

12,2

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,7

8,1

2011. gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2009. gadā realizētās produkcijas struktūru atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai. Par bāzes cenām indeksa aprēķinos izmanto iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2010. gada decembra cenās.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada februārī tiks publicēts š.g. 21.martā.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr.67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi