Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gada vidējo līmeni būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās par 2,7%. Resursu pamatgrupās visvairāk saruka izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 5,7%. Būvmateriālu cenas nokritās par 2,3%. Savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 1,0%.

2010.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 1,2%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 4,2%, bet būvmateriālu cenas – par 0,4%. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 1,0%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam pazemes maģistrālo cauruļvadu un transporta objektu būvē.

2010.gada decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 2,6%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 8,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,4% un būvmateriālu cenas – par 1,1%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta objektu būvē, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2010.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 3.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,1%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 2,0%. Strādnieku darba samaksa kritās par 1,9%, un būvmateriālu cenas – par 0,1%.

2010.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada 4.ceturksni būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 1,5%. Strādnieku darba samaksa cēlās par 7,8%, būvmateriālu cenas – par 0,8%. Savukārt izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai saruka par 2,1%.

Būvniecības resursu cenas sniedz 140 būvuzņēmumi un 35 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz visu resursu cenas, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai būvmateriālu cenas. Būvuzņēmumi-respondenti ir izvēlēti ar mērķa atlases palīdzību, izvēloties uzņēmumus ar lielāko saviem spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Izlasē iekļautie būvuzņēmumi ir ar atšķirīgu specializāciju un pārstāv dažādus Latvijas reģionus. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.
Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada janvārī tiks publicēts š.g. 28.februārī.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi