Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gada vidējo līmeni ražotāju cenas palielinājās par 3,1%. Visvairāk cenas cēlās atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 40,9%), metālu ražošanā (par 24,5%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 10,0%).

2010.gada decembrī, salīdzinot ar 2009.gada decembri, ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 8,0%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 6,3%, bet eksportētajai produkcijai – par 10,5%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā - par 10,1%, metālu ražošanā - par 43,8%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā - par 10,5% un pārtikas produktu ražošanā- par 7,0%.

Kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, palielinājās par 0,3%. Cenu pieaugums bija vērojams preču realizācijai kā vietējā (par 0,3%), tā arī eksporta tirgū (par 0,1%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 10,7%), metālu ražošanā (par 2,4%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 5,4%). Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija sarukumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā - par 0,7% un gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā - par 1,4%.

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada decembrī, salīdzinot ar

2010.gada novembri

2009.gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

8,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

2,7

4,6

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

0,1

7,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

0,0

10,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

8,1

25,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

6,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,2

-2,7

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,1

4,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

0,0

9,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

10,8

28,5

Eksportētā produkcija

100,0

0,1

10,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

4,4

10,0

 

apstrādes rūpniecība

95,5

0,0

10,0

2010.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni ražotāju cenas kopumā palika nemainīgas. Atsevišķās nozarēs bija vērojams cenu pieaugums: ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 5,0%), metālu ražošanā (par 3,8%), papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 3,2%). Savukārt citās nozarēs šajā laika posmā ražotāju cenas samazinājās: elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā - par 3,8%, apģērbu ražošanā - par 1,3%.

2010.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 4.ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 7,5%. Visstraujāk pieauga cenas metālu ražošanā (par 37,0%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 27,9%), papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 14,6%), kā arī koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 11,9%).

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada novembri ir pārrēķināts. Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada janvārī tiks publicēts š.g. 21.februārī.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi