Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2010. gada 2. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinājumā ar 2009. gada attiecīgo periodu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 8,3 % un importētajām precēm – par 4,2 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 4,2 % un importprecēm – par 2,4 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums metāliem un to izstrādājumiem, koksnei un tās izstrādājumiem, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem, mašīnām un mehānismiem, minerālproduktiem, kā arī augu valsts produktiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, bija VV pieaugumam mašīnām un mehānismiem, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem, elektroiekārtām, dažādiem izstrādājumiem, kā arī metāliem un to izstrādājumiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar

2009. gada 2. ceturksni

2010. gada 1. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

8,3

4,2

4,2

2,4

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

-1,9

1,4

-4,9

0,7

Minerālprodukti

25,7

-4,0

11,5

1,5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

34,5

10,3

7,3

4,4

Plastmasas un to izstrādājumi

2,5

10,2

-4,7

1,0

Koksne un tās izstrādājumi

13,7

-8,3

5,1

5,1

Tekstils un tekstilizstrādājumi

1,2

5,7

0,5

-1,7

Metāli un to izstrādājumi

21,4

-1,0

13,6

3,0

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

6,8

5,0

3,7

5,2

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-1,5

13,7

0,9

1,9

Dažādi izstrādājumi

-11,5

5,7

-3,4

9,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2010. gada 3. ceturksnī tiks publicēts š.g. 26. novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi