Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, palika nemainīgs. Cenu kāpums bija raksturīgs preču realizācijai vietējā tirgū (par 0,4%), savukārt eksportētās produkcijas cenas samazinājās par 0,7%. Būtiskākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu izmaiņām metālu ražošanā (samazinājums par 4,3%), pārtikas produktu ražošanā (pieaugums par 1,0%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (pieaugums par 0,8%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (kāpums par 1,3%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (samazinājums par 5,5%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada jūliju) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 6,2%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas palielinājās par 4,1%, bet eksportētajai produkcijai - par 9,5%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (pieaugums par 8,5%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (kāpums par 14,0%), metālu ražošanā (izaugsme par 32,1%), pārtikas produktu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (pieaugums attiecīgi par 2,2% un 33,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada jūlijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada jūlijā, salīdzinot

2010.gada jūniju

2009.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

6,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

0,8

-1,3

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

-0,2

5,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

0,8

8,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

-4,1

22,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,4

4,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-0,3

-9,3

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,1

0,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

0,8

8,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

0,0

23,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,7

9,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,6

5,3

 

apstrādes rūpniecība

95,5

-0,5

9,4

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gada augustā tiks publicēts š.g. 21.septembrī.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi