Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gada maijā salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 1,8%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā, gan eksporta tirgū (attiecīgi par 0,9% un 3,1%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija metālu ražošanā (par 11,6%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 3,4%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,3%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 6,8%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,4%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada maiju) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 3,3%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas samazinājās par 0,6%, bet eksportētajai produkcijai cenas pieauga par 9,4%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (pieaugums par 14,2%), metālu ražošanā (pieaugums par 25,1%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (pieaugums par 71,6%), pārtikas produktu ražošanā (kritums par 0,8%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (samazinājums par 2,2%).

 

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi
 

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada maijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada maijā, salīdzinot ar

2010.gada aprīli

2009.gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

1,8

3,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

1,9

-4,6

Apstrādes rūpniecība

74,8

1,8

3,8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

1,3

-2,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

5,3

48,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,9

-0,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,7

-11,9

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,8

-1,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

1,3

-2,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

-4,0

35,7

Eksportētā produkcija

100,0

3,1

9,4

no tās

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

2,7

1,3

apstrādes rūpniecība

95,5

2,8

8,6


Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada aprīli ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada jūnijā tiks publicēts š.g. 21.jūlijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi