Preses relīze

Janvārī kopējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās

2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada decembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 0,7 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1 %, savukārt būvmateriālu cenas palielinājās par 0,4 %.

Janvārī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas samazinājums ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem, kā arī montētājiem un elektriķiem. Paaugstinoša ietekme bija cenu palielinājumam metālam, metāla izstrādājumiem.

Salīdzinot ar 2020. gada janvāri, būvniecības izmaksas palielinājās par 0,5 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,4 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,5 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,3 %.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2021. gada februārī tiks publicēta 25. martā.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā "Ražotāju cenas".

Metodoloģiskā informācija

2021. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2020. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90,3 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 34 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Pārskatu par būvniecības resursu cenām janvārī iesniedza 98,8 % uzņēmumu, iesniegto datu apjoms un to kvalitāte būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem. Janvārī kopējais būvniecības izmaksu indekss atbilst statistikas pamatprincipiem un vispārīgajiem kvalitātes kritērijiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.:27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Ļubova Ņemsadze
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
Tālr.: 67366783

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi