Preses relīze

Decembrī būvniecības izmaksas palielinājās par 0,4 %

2020. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,6 %, būvmateriālu cenas – par 0,4 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,3 %.

Decembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums montētājiem, kā arī ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem.

2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 0,3 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,2 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,9 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7 %.

2020. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,2 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,7 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,3 %, bet būvmateriālu cenas nemainījās.

2020. gada 4 ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 4. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 0,6 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 5,5 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,7 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7 %.

2020. gadā 12 mēnešu vidējais būvniecības izmaksu līmenis salīdzinājumā ar 2019. gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijā palielinājās par 1,3 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 7,0 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,7 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,7 %.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2021. gada janvārī tiks publicēta 25. februārī. Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā "Ražotāju cenas ".

Metodoloģiskā informācija

2020. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē bija iekļauti būvuzņēmumi, kam 2019. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 36 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Pārskatu par būvniecības resursu cenām par decembri iesniedza 96 % uzņēmumu, iesniegto datu apjoms un to kvalitāte būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem. Decembrī kopējais būvniecības izmaksu indekss atbilst statistikas pamatprincipiem un vispārīgajiem kvalitātes kritērijiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.:27880666

Papildu informācija par datiem:
Ļubova Ņemsadze
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
Tālr.: 67366783

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi