Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā novembrī palielinājās par 0,4 %

2020. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,4 %, eksportētajai produkcijai – par 0,3 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 0,2 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā, dzērienu ražošanā, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada novembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada novembrī, salīdzinot ar

2020. gada oktobri

2019. gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

-0,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,4

-1,6

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,3

0,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

0,9

-7,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,1

0,8

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,4

-2,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,1

-1,2

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,2

0,2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

0,9

-7,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,0

2,7

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

0,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,5

-1,9

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,3

0,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

0,6

-15,9

2020. gada novembrī, salīdzinot ar 2019. gada novembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 0,9 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 2,1 %, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājies par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas ir pieaugušas par 0,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm saglabājušās nemainīgas.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada decembrī tiks publicēta 2021. gada 22. janvārī.

Metodoloģiskā informācija

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par novembri iesniedza 97,6 % uzņēmumu. Kopējais datu imputāciju skaits salīdzinājumā ar oktobri ir palielinājies par 0,1 %. Kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989,
 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi