Preses relīze

Būvniecības izmaksas 2006.gada 1.ceturksnī.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2005. gada 1.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 13,0%. Visstraujāk – par 31,5% – pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 13,3%, būvmateriālu cenas – par 5,6%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – attiecīgi par 20,3% un 17,7%. Transporta objektu būvē izmaksas palielinājās par 14,7%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 14,4%, dzīvojamo māju celtniecībā – par 10,3%. Savukārt izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā izmaksas samazinājās par 2,0%.

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada 4.ceturksni, būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 2,1%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 5,0%, būvmateriālu cenas – par 2,4%. Vienlaikus nedaudz (par 0,3%) samazinājās strādnieku darba samaksa. Visvairāk izmaksas cēlās pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 3,3%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 3,1%, transporta objektu būvē – par 3,0%. Dzīvojamo māju celtniecībā izmaksas palielinājās par 2,2%, biroju renovācijā – par 0,1%. Izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā bija vērojams būvizmaksu samazinājums par 0,2%.

2006.gada 1.ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari. Par tiem izmanto pērn būvuzņēmumu pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu, par bāzi cenu salīdzinājumiem lietojot 2005.gada vidējās cenas. Jāatzīmē, ka šogad būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos papildus iekļauti 2 objekti: daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka un tilts.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi