Preses relīze

Aprīlī ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 0,3%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, palielinājās par 0,3%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada aprīli) ražotāju cenas pieauga par 8,8%. 2005.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, cenas samazinājās par 0,2%, bet, salīdzinot ar 2004.gada aprīli, tās cēlās par 8,6%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada četros mēnešos

(procentos)

Cenu indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo
mēnesi

iepriekšējā gada
atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

 

februāris

102,1

0,8

7,2

 

marts

103,6

1,5

8,3

 

aprīlis

103,9

0,3

8,8

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem parādītas tabulā:

(procentos)

2006.gada aprīlī, salīdzinot ar

2006.gada martu

2005.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcij

0,3

8,8

tai skaitā:

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,5

8,8

eksportētā produkcija

-0,1

8,8

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada aprīlī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

 

Cenu indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada aprīlī,
salīdzinot ar

2006.gada martu

2005.gada aprīli

Visa rūpniecība

103,9

0,3

8,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

108,1

0,9

12,8

Apstrādes rūpniecība

103,2

0,2

8,2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

101,1

-1,0

7,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,8

-0,8

1,2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

106,6

4,6

9,6

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

100,0

0,7

3,2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

103,7

-2,7

6,5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

100,1

2,4

3,0

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

99,8

-1,9

3,0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,2

0,1

8,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

106,0

1,0

10,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

102,8

-3,3

6,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103,5

0,2

9,2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

106,3

2,2

7,3

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

107,7

-0,8

26,6

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

98,1

-0,7

1,9

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

108,3

1,0

12,9

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

108,7

1,1

13,2

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

100,0

0,0

6,1

___________________

1

Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Aprīlī, salīdzinot ar martu, ražotāju cenu kopējo līmeni par 0,1 procentpunktu katrā nozarē paaugstināja cenu kāpums apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Vienlaikus cenu kritums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā cenu kopējo līmeni pazemināja par 0,2 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,1 procentpunktu katrā nozarē.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to attiecīgi par 1,8 un 1,5 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu), kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 0,7 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi