Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā septembrī palielinājās par 0,3 %

2020. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,3 %, eksportētajai produkcijai – par 0,4 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,3 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 1,0 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī elektroenerģijas ražošanā. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada septembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada septembrī, salīdzinot ar

2020. gada augustu

2019. gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

-2,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,6

-3,3

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,3

-0,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

0,6

-8,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,3

0,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

-3,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

-0,2

-1,8

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,2

-0,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

0,6

-8,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,3

2,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,4

-1,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,8

-4,1

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,4

-0,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-0,1

-19,3

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 2,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 3,2 %, eksportētajai produkcijai – par 1,0 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 1,1 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,0 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Paaugstinoša ietekme bija iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas cenu kāpumam.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada oktobrī tiks publicēta 23. novembrī.

Metodoloģiskā informācija

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666


Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi