Preses relīze

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņas 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā salīdzinājumā ar 2004.gadu Latvijā vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 10,3%, importētajām precēm – par 12,3%.

Pērnā gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu, VV eksportētajām precēm cēlās par 8,3%, bet importētajām precēm – par 11,9%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo – III ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 1,8%, importprecēm - par 1,0%.

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņas 2005.gada ceturkšņos

(procentos)

   

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

eksports

imports

eksports

imports

2005  I - IV

10,3

12,6

10,3

12,6

I

14,2

10,2

4,5

3,4

II

9,8

13,2

0,6

3,3

III

9,1

15,1

1,3

3,6

IV

8,3

11,9

1,8

1,0

ksporta vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās 2005.gada IV ceturksnī

(procentos)

  

Svari
2004

Vienības vērtības indekss 2005.g. (2004=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2005.g. IV ceturksnī, salīdzinot ar

2004.g. IV cet.

2005.g. III cet.

Viss eksports

100,0

110,3

8,3

1,8

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

113,5

24,0

4,3

Minerālprodukti

5,2

124,4

42,1

7,4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,6

112,2

15,1

4,7

Koksne un tās izstrādājumi

29,6

108,6

3,9

-0,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

10,5

113,4

7,0

-0,5

Metāli un to izstrādājumi

13,8

104,0

2,3

6,8

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

7,6

111,0

5,8

0,1

Dažādi izstrādājumi

5,1

110,3

5,9

1,4

2005.gada IV ceturksnī, salīdzinot ar III ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 0,9 procentpunktiem) palielināja VV kāpums metāliem un to izstrādājumiem (it īpaši dzelzs un neleģēta tērauda stieņiem un stieplēm). Par 0,4 procentpunktiem vidējo eksporta VV līmeni paaugstināja minerālproduktu (galvenokārt mazuta) sadārdzināšanās, par 0,3 procentpunktiem – VV kāpums ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem. Savukārt VV lejupslīde koksnei un tās izstrādājumiem vidējo eksporta vienības vērtības līmeni pazemināja par 0,2 procentpunktiem.

Importa vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas svarīgākajās preču grupās 2005.gada IVceturksnī

(procentos)

  

Svari
2004

Vienības vērtības indekss 2005.g. (2004=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2005.g. IV ceturksnī, salīdzinot ar

2004.g. IV cet.

2005.g. III cet.

Viss imports

100,0

112,6

11,9

1,0

Augu produkti

2,7

118,9

22,5

6,8

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

5,9

107,3

8,7

4,0

Minerālprodukti

12,6

140,0

38,4

0,8

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

9,1

110,2

7,5

1,7

Plastmasas un izstrādājumi no tām

4,9

111,8

6,1

5,9

Koksne un tās izstrādājumi

3,0

106,3

7,0

2,1

Papīrmasa; papīrs un kartons

3,3

109,7

7,6

-4,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,6

109,3

4,0

-2,4

Metāli un to izstrādājumi

10,0

109,0

1,5

-2,8

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19,1

102,4

7,7

2,9

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,2

112,8

9,9

-0,1

Dažādi izstrādājumi

2,6

110,0

8,5

3,3

Aizvadītā gada IV ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo importa vienības vērtības līmeni visvairāk (par 0,5 procentpunktiem) paaugstināja VV celšanās mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām. Vienības vērtības kāpums plastmasām un plastmasas izstrādājumiem vidējo importa VV līmeni palielināja par 0,3 procentpunktiem, augu produktiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem, kā arī ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem – par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus lielākā pazeminošā ietekme (par 0,3 procentpunktiem) bija VV kritumam dzelzs un tērauda izstrādājumiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi