Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā mēneša laikā nemainījās

2020. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,1 %, bet eksportētajai produkcijai palielinājās par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis pieauga par 0,6 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,2 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada augustā
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada augustā, salīdzinot ar

2020. gada jūliju

2019. gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

-2,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,1

-2,3

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,3

-0,8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

-1,5

-12,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,9

-0,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,1

-4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

-0,3

-1,0

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,5

-0,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

-1,5

-12,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

1,8

2,0

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

-0,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,1

-3,0

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,2

-0,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-7,0

-19,6

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada augustu, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 2,7 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 4,7 %, eksportētajai produkcijai par 0,9 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par 1,4 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Paaugstinošā ietekme bija iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas cenu kāpumam.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi, ražotāju cenu indekss par 2020. gada jūliju ir pārrēķināts.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada septembrī tiks publicēta 21. oktobrī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi