Preses relīze

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņas 2006.gada 2.ceturksnī


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 8,0%, importētajām precēm – par 10,0%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 3,0%, bet importprecēm – par 3,2%.

Eksporta vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās
2006.gada 2.ceturksnī

(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 2.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2006.gada 2.ceturksnī,
salīdzinot ar

2005.gada 2.ceturksni

2006.gada 1.ceturksni

Viss eksports

100,0

107,0

8,0

3,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

100,7

8,3

-3,3

Minerālprodukti

9,2

120,9

27,8

8,4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

108,6

13,4

2,0

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

99,2

-1,5

0,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

100,2

-0,6

-0,8

Metāli un to izstrādājumi

13,1

119,7

19,8

11,5

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,3

104,8

5,6

0,6

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

115,3

13,0

20,1

Dažādi izstrādājumi

4,4

110,0

12,3

3,2


2006.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 1.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 1,5 procentpunktiem) paaugstināja VV celšanās metāliem un to izstrādājumiem (it īpaši dzelzs un neleģēta tērauda stieņiem). Par 0,8 procentpunktiem vidējo eksporta VV līmeni palielināja minerālproduktu (galvenokārt degvielas), kā arī satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma sadārdzināšanās.

Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme bija vienības vērtības kritumam pārtikas rūpniecības ražojumiem (par 0,2 procentpunktiem).

Importa vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas svarīgākajās preču grupās
2006.gada 2.ceturksnī

(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 2.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2006.gada 2.ceturksnī,
salīdzinot ar

2005.gada 2.ceturksni

2006.gada 1.ceturksni

Viss imports

100,0

108,7

10,0

3,2

Augu produkti

2,7

117,4

8,1

-1,4

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

102,6

5,0

-0,3

Minerālprodukti

15,4

128,5

36,2

12,1

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,4

104,9

4,7

2,5

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

100,2

1,7

-1,5

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

101,2

1,3

-0,1

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

106,5

3,8

-1,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

100,0

0,4

-4,7

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

106,1

6,9

5,7

Metāli un to izstrādājumi

9,2

103,7

3,6

4,2

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19,9

109,1

10,0

3,4

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

102,8

2,2

1,4

Dažādi izstrādājumi

3,0

106,5

8,9

0,7


Šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 1,9 procentpunktiem) kopējo importa vienības vērtības līmeni paaugstināja VV kāpums minerālproduktiem (galvenokārt benzīnam un dabasgāzei). VV celšanās mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām kopējo VV līmeni palielināja par 0,7procentpunktiem, metāliem un to izstrādājumiem (galvenokārt dzelzs un tērauda velmējumiem, metālkonstrukcijām, izstrādājumiem no vara un alumīnija) – par 0,4 procentpunktiem, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem – par 0,2 procentpunktiem.

Vienlaikus lielākā pazeminošā ietekme (par 0,2 procentpunktiem) bija VV kritumam tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem (it īpaši audumiem un apģērbiem).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa

Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi