Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūlijā palielinājās par 0,1 %

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,7 %, savukārt eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis pieauga par 0,4 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 1,2 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijas ražošanā, gāzes apgādē un elektroenerģijas tirdzniecībā. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada jūlijā (procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada jūlijā, salīdzinot ar

2020. gada jūniju

2019. gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

-2,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,1

-2,3

Apstrādes rūpniecība

76,7

-0,4

-1,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

2,5

-8,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,3

-1,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

-3,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,3

-0,9

Apstrādes rūpniecība

55,8

-0,3

-1,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

2,5

-8,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,1

0,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

-1,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,1

-3,1

Apstrādes rūpniecība

96,0

-0,5

-1,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

2,4

-19,2

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 2,6 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 3,8 %, eksportētajai produkcijai par – 1,4 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 1,6 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par – 1,3 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Paaugstinoša ietekme bija iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas cenu kāpumam.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada augustā tiks publicēta 21. septembrī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi